• 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
28 Ways to Make Money with Your Website
#21
(04-23-2017, 01:41 AM)katherinwatsonjr Wrote:
(12-14-2016, 01:50 AM)hynds Wrote:
(12-05-2016, 10:52 PM)james123 Wrote: tks for sharing

(12-12-2016, 10:54 PM)luffy268 Wrote: Wow! Thank you for your useful information. It will help me a lot.

You're welcome!
Thanks for sharing. This is such a big list.

(04-26-2017, 06:36 PM)katherinwatsonjr Wrote: thanks for the list

You're welcome Smile
Godaddy Renewal Coupon 27% Off Domain & Hosting Latest in 2018
► Godaddy Coupon 85% Off Hosting + Free .COM Domain. Just only $1/mo
► GreenCloudVPS Coupon - Get 50% Off Dedicated Server Latest in 2018
Reply
#22
(09-29-2016, 08:41 AM)hynds Wrote: 28 Ways to Make Money with Your Website

Direct Methods
1. PPC Advertising Networks 
2. CPM Advertising Networks
3. Direct Banner Advertising
4. Text Link Ads
5. Affiliate Marketing
6. Monetization Widgets
7. Sponsored Reviews
8. RSS Feed Ads
9. Sponsors for Single Columns or Events
10. Premium Content
11. Private Forums 
12. Job Boards
13. Marketplaces
14. Paid Surveys and Polls
15. Selling or Renting Internal Pages
16. Highlighted Posts from Sponsors
17. Donations
18. In-text Adverting
19. Pop-ups and Pop-unders
20. Audio Ads
21. Selling the Website

Indirect Methods
22. Selling an Ebook
23. Selling a Hardcover Book
24. Selling Templates or WordPress Themes
25. Offering Consulting and Related Services
26. Creating an Email List or Newsletter
27. Mentoring programs
28. Creating a conference around the website

Hope this helps.
thank you it is very interesting
Reply
#23
(09-29-2016, 08:41 AM)hynds Wrote: 28 Ways to Make Money with Your Website

Direct Methods
1. PPC Advertising Networks 
2. CPM Advertising Networks
3. Direct Banner Advertising
4. Text Link Ads
5. Affiliate Marketing
6. Monetization Widgets
7. Sponsored Reviews
8. RSS Feed Ads
9. Sponsors for Single Columns or Events
10. Premium Content
11. Private Forums 
12. Job Boards
13. Marketplaces
14. Paid Surveys and Polls
15. Selling or Renting Internal Pages
16. Highlighted Posts from Sponsors
17. Donations
18. In-text Adverting
19. Pop-ups and Pop-unders
20. Audio Ads
21. Selling the Website

Indirect Methods
22. Selling an Ebook
23. Selling a Hardcover Book
24. Selling Templates or WordPress Themes
25. Offering Consulting and Related Services
26. Creating an Email List or Newsletter
27. Mentoring programs
28. Creating a conference around the website

Hope this helps.

Great, I do not think there are many such ways. Thanks for sharing! Wink
Reply
#24
(06-25-2017, 09:52 AM)chinhhenry Wrote: Great, I do not think there are many such ways. Thanks for sharing! Wink

Thanks! You're welcome Wink
Godaddy Renewal Coupon 27% Off Domain & Hosting Latest in 2018
► Godaddy Coupon 85% Off Hosting + Free .COM Domain. Just only $1/mo
► GreenCloudVPS Coupon - Get 50% Off Dedicated Server Latest in 2018
Reply
#25
Thanks, i think it's really works
Reply
#26
(06-29-2017, 08:51 PM)mynsha Wrote: Thanks, i think it's really works

You're welcome Smile
Godaddy Renewal Coupon 27% Off Domain & Hosting Latest in 2018
► Godaddy Coupon 85% Off Hosting + Free .COM Domain. Just only $1/mo
► GreenCloudVPS Coupon - Get 50% Off Dedicated Server Latest in 2018
Reply
#27
Thank, that awesomeI, think I have found an idea for my website
TigerPress New WordPress Theme - Help increase your website's rankings more easily on search engines
Reply
#28
(09-29-2016, 08:41 AM)hynds Wrote: 28 Cách kiếm tiền với Website của bạn

Phương pháp trực tiếp
1. Mạng quảng cáo UBND tỉnh
2. Mạng quảng cáo  CPM
3. Quảng cáo Bảng quảng cáo trực tiếp
4. Quảng cáo liên kết văn bản
5. Tiếp thị liên kết
6. Các công cụ kiếm tiền
7. Các nhận xét được tài trợ
8. Quảng cáo Nguồn cấp dữ liệu RSS
9. Các nhà tài trợ cho các cột đơn hoặc các sự kiện
10. Nội dung cao cấp
11. Diễn đàn cá nhân 
12. Các hội đồng nhân sự
13. Thị trường
14. Các cuộc điều tra và bình chọn trả tiền
15. Bán hoặc thuê các trang nội bộ
16. Các bài viết nổi bật từ các nhà tài trợ
17. Các khoản đóng góp
18. Quảng cáo trong văn bản
19 Pop-up và Pop-under
20. Quảng Cáo Âm Thanh
21. Bán Website

Phương pháp gián tiếp
22. Bán hàng Ebook
23. Bán sách bìa cứng
24. Bán Templates hoặc WordPress Chủ đề
25. Cung cấp dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan
26. Tạo một danh sách email hoặc bản tin
27. Các chương trình cố vấn
28. Tạo một cuộc họp quanh trang web

Hy vọng điều này sẽ giúp .
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, và tôi cũng muốn chia sẻ các phần mềm của năm 2017, đây là một công cụ kiếm tiền
Cinchtweet đánh giá
Reply
#29
(11-14-2017, 03:30 AM)DanielDP Wrote: Thank, that awesomeI, think I have found an idea for my website

You're welcome Smile
Godaddy Renewal Coupon 27% Off Domain & Hosting Latest in 2018
► Godaddy Coupon 85% Off Hosting + Free .COM Domain. Just only $1/mo
► GreenCloudVPS Coupon - Get 50% Off Dedicated Server Latest in 2018
Reply
#30
As for me for newbie blogging is one of the best ways ti earn money.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Can I earn money from taking Online surveys? Sima 3 188 08-14-2018, 03:35 AM
Last Post: hudsonbell79
  What is the way to make money online in 2018-2019 hudsonbell79 3 87 08-14-2018, 03:33 AM
Last Post: hudsonbell79
  What is best way for earn money. StevenSmith 42 9,973 08-14-2018, 03:30 AM
Last Post: hudsonbell79
  Need ways to make some money on the internet. Jungo 29 11,992 08-14-2018, 03:27 AM
Last Post: hudsonbell79
  How can I earn money online? bizbroker24 47 11,939 07-16-2018, 02:30 AM
Last Post: hudsonbell79
  What is the easiest and fastest way to make money? clarkson18 4 324 06-13-2018, 09:49 PM
Last Post: Gladys92
  FREE: How to Make $100-$1000 in the Next 24 Hours kazoone 2 407 05-13-2018, 06:32 PM
Last Post: maratgo
  How can I make money freelancing? sonth321 7 1,302 04-13-2018, 01:13 AM
Last Post: Luda D
  How to Make money online with no money to invest? Deign 2 201 03-25-2018, 03:06 PM
Last Post: Udiloro
  What are some good Autopilot money making methods? Sima 2 141 03-22-2018, 03:22 PM
Last Post: chad

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Users browsing this thread:
1 Guest(s)


Webmasterbabble.com, © 2012-2018 .